Privacy policy

Privacy Statement Hobby Genie B.V.

Hobby Genie B.V. hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom leggen we u in dit privacy statement uit welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij raden u aan om ons privacy statement zorgvuldig door te lezen.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Hobby Genie B.V., gevestigd aan de Joncheerelaan 128 te Nijverdal , ingeschreven onder handelsregister- nummer 77142179. Hobby Genie B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacy statement genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Maar ook de inloggegevens van uw Hobby Genie account en IP-adressen zijn persoonsgegevens.

Van wie verzamelt Hobby Genie persoonsgegevens?

Hobby Genie verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die diensten afnemen of aanbieden, websitebezoekers, of derden die contact opnemen met Hobby Genie. Bijvoorbeeld indien u:
• zich inschrijft bij Hobby Genie zowel als lid als klant.
• een opdracht plaatst.

 • aangeeft onze nieuwsbrieven te willen ontvangen.
 •  deelneemt aan enquêtes of (klantpanel)onderzoeken.
 • inlogt bent op uw Hobby Genie account of via social media.
 • bij of voor ons werkzaam bent.
 •  bij ons solliciteert of hiertoe contact opneemt.

Contact met Hobby Genie kan via:

 • telefoon
 • schriftelijke correspondentie
 • per e-mail
 • het contactformulier op www.hobbygenie.nl

Welke persoonsgegevens verzamelt Hobby Genie?

 • Hobby Genie verzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens:
 • Personalia: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e- mailadres
 • Bestelgegevens (bijvoorbeeld welke diensten u bij Hobby Genie bestelt
 • (Interactie)gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s u bezoekt op www.hobbygenie.nl , open- en klikgedrag van de e-mailnieuwsbrieven, voorkeuren/interesses, meningen, het gebruik van social media en contact met de klantenservice)

Op basis van welke grondslag verwerkt Hobby Genie persoonsgegevens?

Hobby Genie verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan, voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten. Bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om uw bestelling op te nemen, af te leveren en contact te houden over (de voortgang van) deze bestellingen.
Hobby Genie verwerkt ook persoonsgegevens op basis van uw toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang van Hobby Genie. Dit gerechtvaardigd belang bestaat uit dat Hobby Genie haar klanten en websitebezoekers betere aanbiedingen kan aanbieden als zij kan beschikken over gegevens omtrent uw gebruik van de website en uw voorkeuren. Ten slotte kan Hobby Genie persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht.

Voor welke doeleinden verwerkt Hobby Genie persoonsgegevens?

Hobby Genie verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen Hobby Genie en haar klanten.
 • Het verwerken van diensten, leveren van diensten en informeren over opdrachtbevestigingen.
 • Het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige opdrachten.
 • Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de websites om optimaal gebruiksgemak te bieden.
 • Het uitvoeren van interne (kwaliteits)analyses om onze dienstverlening voor u te verbeteren.

communicatiekanalen

 • Het uitvoeren van sollicitatieprocedures.
  Om deze doeleinden te realiseren, koppelt, combineert en analyseert Hobby Genie beschikbare (persoons)gegevens (zoals in dit privacy statement is benoemd) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen en op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we het aantal contactmomenten met u beperken. Dit gebeurt in bepaalde gevallen volledig geautomatiseerd.

Bewaartermijnen

Hobby Genie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, zullen deze worden vernietigd.                                           

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen. Tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer Hobby Genie hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift. Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals Hobby Genie hen voorschrijft. Hobby Genie B.V. verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

Cookie verklaring

Hobby Genie maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat onze website optimaal functioneert. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.

Beveiliging

Hobby Genie hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens. Hobby Genie neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Hobby Genie neemt onder meer maatregelen zoals het versleutelen van financiële gegevens, wachtwoorden en door gebruik te maken van firewalls en veilige servers.

Uw rechten

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Hobby Genie via de telefoon, post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.

Dergelijke verzoeken kunt u indienen door een mail te versturen naar info@hobbygenie.nl. Hobby Genie streeft ernaar uw verzoek binnen 14 dagen te verwerken.

Heeft u ondanks onze zorgvuldige maatregelen een klacht met betrekking tot de wijze waarop Hobby Genie met uw persoonsgegevens omgaat? Dan heeft u het recht om uw klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wilt u na het lezen van ons privacy statement meer informatie, of heeft u nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u mailen naar info@hobbygenie.nl.

0